WhatsApp
boekholt & partners makelaardijben-s.nlboekholt nieuwbouw specialistben-s verhuur en beheer
Scherp Financieel Advies

Hoe kan ik mijn documenten in één keer goed aanleveren? 

 

Wanneer je een hypotheek afsluit lever je een boel documenten aan. De bank wil graag een aantal zaken zwart op wit hebben voordat de hypotheek verstrekt wordt. Daarbij willen wij de hypotheekaanvraag voor jou zo snel mogelijk rond hebben. Soms is je bod geaccepteerd en heb je veel haast met het rondmaken van je hypotheek.

Door alle documenten direct op de juiste manier aan te leveren verloopt jouw hypotheekaanvraag efficiënt. Op deze pagina vind je uitleg over de documenten en tips om deze in één keer goed aan te leveren. Niet alle documenten zijn altijd nodig voor je hypotheekaanvraag.

Liever een persoonlijk overzicht van welke documenten jij moet aanleveren? Vraag het overzicht hier aan >>

 

 

De stappen voor een snelle hypotheekaanvraag

Documenten op alfabetische volgorde 

 1. Aangifte inkomstenbelasting
 2. Akte van verdeling
 3. Arbeidscontract
 4. Bankafschrift / printscreen bankrekening
 5. DUO-schuld
 6. Formulier aanvullende voorzieningen werkgever
 7. Jaarstukken onderneming
 8. Legitimatie
 9. Overzicht BKR-registraties
 10. Overzicht feitelijk arbeidsverleden
 11. Overzicht mijnpensioenoverzicht.nl
 12. Salarisstrook
 13. Schenkings- of leenovereenkomst
 14. Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie
 15. Taxatierapport
 16. Werkgeversverklaring

 

1. Aangifte inkomstenbelasting

Je kunt online jouw aangifte inzien en opslaan op Mijn Belastingdienst. Sla je aangifte op als PDF (inlog met DigiD). Ben je ondernemer? Vraag dan je aangifte op bij je belastingadviseur of accountant. 

Uitleg IB aangifte

2. Akte van verdeling

Als na beëindiging van een relatie / huwelijk een van de partners het huis overneemt moet de vertrekkende partner worden ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Hiervoor is een notariële akte vereist omdat het om een onroerende zaak gaat. 

3. Arbeidscontract

Het arbeidscontract wordt soms door geldverstrekkers opgevraagd voor extra zekerheid. Hierin staan alle afspraken tussen werkgever en werknemer vermeld en is dus niet hetzelfde als een werkgeversverklaring (zie punt 16).

4. Bankafschrift / printscreen bankrekening

Bovenstaand document heb je nodig om het incassonummer waarvan de hypotheeklasten afgeschreven kunnen worden te laten zien. Via online bankieren of de app van je bank kun je een printscreen maken of een digitaal afschrift downloaden. Het is niet nodig alle af - en bijschrijvingen van een maand in het overzicht mee te nemen. Je hoeft alleen de 1e pagina van het gedownloade overzicht te laten zien. Sla het document op als PDF. 

5. DUO-schuld

Je kunt je studieschuld op de website van DUO inzien. Na het inloggen met je DigiD klik je bij 'Studieschuld' op de knop 'Details'. Van het overzicht maak je een printscreen wat je opslaat als PDF. Vervolgens klik je onder 'Aflosplan' en 'bekijk schuldhistorie'. Klik daar het balkje met 'Saldo studieschuld aflosfase' open, maak een 2e printscreen en voeg die bij de eerste. Het is belangrijk dat op beide printscreens je eigen naam te zien is, maar zorg ervoor dat je BSN-nummer verborgen blijft. 

Stappenplan DUO

6. Formulier aanvullende voorzieningen werkgever

Vraag je werkgever dit formulier voor je in te vullen. 

Formulier aanvullende voorzieningen

7. Jaarstukken onderneming

Normaliter wordt een jaarrekening opgemaakt door een accountant of administrateur. In een enkel geval wordt er gebruik gemaakt van een eigen administratie. Overleg met je adviseur als dat het geval is. 

8. Legitimatie 

Om je te legitimeren maak je een kopie van je identiteitskaart of paspoort. Let op de volgende punten:

9. Overzicht BKR-registraties

Bij het BKR kun je (gratis) opvragen welke kredieten er op jouw naam geregistreerd staan. Zorg dat op de documenten de naam van degene die de schuld heeft staat vermeld, de hoogte van de schuld en ook het soort krediet staat vermeld. 

De geldvertrekker doet altijd een BKR-toets bij hypotheekaanvraag. Elk krediet (lening, creditcardschuld, rood staan) beperkt je leencapaciteit.  

10. Overzicht feitelijk arbeidsverleden

Je arbeidsverleden opvragen kan via dit document van het UWV. Het UWV houd je arbeidsverleden bij en deze informatie is van belang om een goede inschatting van jouw financiële situatie (nu en in de toekomst) te kunnen maken. 

Stappenplan arbeidsverleden opvragen

11. Overzicht mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website van mijnpensioenoverzicht.nl kun je jouw pensioenoverzicht krijgen door in te loggen met je DigiD. De gegevens die goed zichtbaar moeten zijn betreft de namen van de pensioenuitvoerders en de hoogte van het nabestaandenpensioen.

12. Salarisstrook

Je salarisstrook mag niet ouder dan 2 maanden zijn en het bankrekeningnummer waarop het salaris wordt gestort staat vermeld. Licht ons in als er sprake is van ouderschapsverlof, bonus, recente loonsverhoging, dienstverband van korter dan zes maanden en/of kasbetaling. 

Voorbeeld salarisstrook

13. Schenkings- of leenovereenkomst

Hiervoor kun je dit modelformulier invullen. Wij helpen je graag verder inhoud aan dit document te geven. Daarnaast is het nodig om een bankafschrift van de schenker(s) of lener(s) aan te leveren. Op de overeenkomst moeten de volgende gegevens te zien zijn: de schenkingsdatum of ingangsdatum van de lening, de namen van betrokkenen, het geschonken of geleende bedrag, het rentepercentage en de looptijd (in het geval van een lening). De overeenkomst moet door alle partijen ondertekend zijn. 

14. Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie

Hiervoor kun je dit modelformulier invullen. Het gaat hier om een inschatting van de kosten van het meerwerk of van een verbouwing. Je hoeft niet exacte bedragen in te vullen. 

Modelformulier

15. Taxatierapport

Het taxatierapport moet altijd inclusief alle bijlagen aangeleverd worden. Bij Scherp kunnen we je helpen bij de aanvraag van de taxatie en je naar een geschikte taxateur doorverwijzen. 

16. Werkgeversverklaring

Hiervoor kun je dit modelformulier door je werkgever laten invullen. Het is niet verstandig om er zelf informatie bij te schrijven. Let op de volgende dingen:

Modelformulier

Voorbeeld

Documenten aanleveren

Heb je nog vragen over bovenstaande documenten?  En/of wil jij liever een persoonlijk overzicht van welke documenten jij moet aanleveren? Neem contact op >>

 

 

Wat gebeurt erna?

Wanneer je alle benodigde documenten bij ons hebt ingeleverd dan gaan wij er zo snel mogelijk mee aan de slag en leggen ze voor aan de geldverstrekker. Het kan een paar weken duren voordat alles akkoord is. Soms komt de geldverstrekker met aanvullende eisen die ze niet eerder hebben gemeld. We houden je te allen tijde op de hoogte van de status van jouw hypotheekaanvraag. 

 

Klanten beoordelen

9,9

Bekijk alle referenties

Wilt u niets missen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en achtergronden over de hypotheek- en woningmarkt.

 

Partners in wonen: