WhatsApp
WhatsApp
boekholt & partners makelaardijben-s.nlboekholt nieuwbouw specialistben-s verhuur en beheer
Scherp Financieel Advies

Hoe kan ik mijn documenten in één keer goed aanleveren? 

 

Het doel van Scherp is om samen met jou de beste hypotheek te kiezen. Daarbij willen wij jouw hypotheekaanvraag zo snel mogelijk rond hebben. Hier kun je ons een handje bij helpen door deze pagina met tips goed door te lezen. Zo kunnen alle benodigde documenten meteen op de juiste manier worden aangeleverd. Hierna zullen wij voor zorgen dat de hypotheekaanvraag snel en efficiënt verloopt.

 

Hieronder geven wij uitleg over 16 tips voor het aanleveren van je documenten. Niet alle documenten zijn altijd nodig voor je hypotheekaanvraag; je kunt een op maat gemaakt overzicht van de benodigde documenten bij ons aanvragen.

 

schermafbeelding

 

De stappen voor een snelle hypotheekaanvraag:

• Alleen pdf-bestanden

• Meerdere documenten samenvoegen

• Documenten staan rechtop

• Pagina nummering is aanwezig

• Schriftelijke ondertekening

 

16 tips 

 

1. Aangifte inkomstenbelasting 

Op Mijn Belastingdienst kun je online jouw aangifte inzien en opslaan. Nadat je bent ingelogd met je DigiD kun je de aangifte downloaden als pdf.

Ben je ondernemer? Dan kun je de aangifte opvragen bij je accountant of belastingadviseur.

Dubbel check

 • Heb je de gehele aangifte opgeslagen en niet alleen een overzicht van de berekening?
 • Ben je ondernemer? Let er dan op dat je de aangifte van de Belastingdienst aanlevert en niet de “toelichting inkomen” van je accountant.

3. Arbeidscontract

In het arbeidscontract staan alle afspraken tussen de werkgever en werknemer vermeld. Dit document is niet hetzelfde als de werkgeversverklaring.

Waarvoor dient het arbeidscontract?

Geldverstrekkers vragen het arbeidscontract soms op voor extra zekerheid in aanvulling op een werkgeversverklaring. Ook geeft het document meer inzage in onderlinge afspraken en opbouw van het salaris. Dit kan nodig zijn als je nog relatief kort in dienst bent of een expat bent.

 

5. DUO schuld

Als je een studieschuld hebt, kun je op de website van DUO inloggen met DigiD.

Overzicht 1: Na het inloggen klik je bij “Studieschuld” op de knop “Details”. Je kunt van het overzicht dat je dan ziet een printscreen maken en dat opslaan als pdf.

Overzicht 2: Vervolgens klik je onder “Aflosplan” door op “bekijk schuldhistorie”. Klik daar het balkje met “Saldo studieschuld aflosfase” open, maak een tweede printscreen en voeg die bij de eerste.

Let er bij beide printscreens op op dat je eigen naam (rechtsbovenaan het scherm) ook op het printscreen te zien is.

Stappenplan DUO bekijken

Waar kan ik op letten?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van zowel de oorspronkelijke als de huidige schuld vermeld?
 • Staat de huidige maandlast vermeld?

 

7. Jaarstukken onderneming

De jaarrekening wordt normaal gesproken opgemaakt door een accountant of administrateur. Alleen in uitzonderingssituaties kan er gebruik gemaakt worden van een eigen administratie. Overleg met je adviseur als dat het geval is.

Waar kan ik op letten?

In de jaarcijfers zitten de volgende gegevens:

 • winst- en verliesrekening
 • balans en balansvergelijking met het vorige boekjaar
 • toelichting op de jaarcijfers

 

9. Overzicht BKR-registratie

Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) kun je kosteloos opvragen welke kredieten er op jouw naam geregistreerd staan.

Waar kan ik op letten?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van de schuld vermeld?
 • Staat het soort krediet vermeld?

Waarom is dit nodig?

Ieder krediet beperkt je leencapaciteit. Dit kan een lening zijn, maar ook een creditcard of de mogelijkheid om rood te staan op je betaalrekening. Het maakt hierbij niet uit of je momenteel gebruik maakt van een krediet. Om een overzicht te krijgen van je kredietstatus doet de geldverstrekker altijd een BKR-toets bij een hypotheekaanvraag.

Wanneer hoef je dit niet zelf op te vragen?

Je gaat aanzienlijk minder lenen dan op basis van je inkomen mogelijk is. Verder weet je zeker dat je nooit te maken hebt gehad met betalingsachterstanden.

Stappenplan BKR-registraties opvragen

 

11. Overzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl

Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kun je inloggen met DigiD. Klip op de knop hieronder voor een gedetailleerde uitleg van het aanleveren van het pensioenoverzicht.

Stappenplan pensioenoverzicht

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de volgende gegevens zichtbaar?
  • de namen van de pensioenuitvoerders
  • de hoogte van het nabestaandenpensioen
 • Maak je gebruik van de VUT-regeling? Voeg dan ook de VUT-opgave toe.

 

13. Schenkings- of leenovereenkomst

Bij je adviseur kun je een modelformulier voor deze overeenkomst opvragen. Hij of zij kan je ook verder helpen met de inhoud van dit document.

Daarnaast is het nodig om ook een kopie van het legitimatiebewijs en een bankafschrift van de schenker(s) of lener(s) aan te leveren.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn op de overeenkomst de volgende gegevens te zien?
  • de schenkingsdatum of ingangsdatum van de lening
  • de namen van betrokkenen
  • het geschonken of geleende bedrag
  • het rentepercentage en de looptijd (in het geval van een lening)
 • Is de overeenkomst ondertekend door alle betrokkenen?

 

15. Taxatierapport

Je kunt via Viisi een taxatie aanvragen. De taxatie wordt altijd uitgevoerd door een lokale taxateur uit de omgeving. Je wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang en ontvangt het digitale taxatierapport. Viisi controleert het rapport op de belangrijkste punten, zodat we eventuele aandachtspunten snel kunnen aanpakken. Overigens wordt de getaxeerde waarde door de taxateur zelf bepaald, naar eigen onafhankelijk inzicht.

Lees hier meer over het belang van het taxatierapport voor de hypotheekaanvraag.

Waar kan ik op letten?

 • Indien je het taxatierapport niet via ons aanvraagt en het document uploadt in MijnViisi, zorg er dan voor dat je het rapport inclusief bijlagen uploadt.

 

 

 

 

2. Akte van verdeling

Dit document is van toepassing als jij en je partner uit elkaar gaan en een van de partners het huis overneemt. De vertrekkende partner wordt dan ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

Waarom is dit nodig?

Als na relatiebeëindiging één van de partners in de woning wil blijven wonen, dan moet het huis aan die partner toebedeeld worden. Wettelijk gezien is daarvoor een notariële akte vereist, omdat het om een onroerende zaak gaat. Deze akte van verdeling zal dan ook altijd worden opgevraagd door een geldverstrekker bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

4. Bankafschrift

Een bankafschrift of een printscreen van je bankrekening is nodig voor het aantonen van het incassonummer waarvan de hypotheeklasten worden geïncasseerd. Het is niet nodig om alle af- en bijschrijvingen van een gehele maand te uploaden. Graag alleen de eerste pagina van het gedownloade overzicht uploaden.

Via internetbankieren kun je een printscreen maken of een digitaal afschrift downloaden. Hier vind je een stappenplan voor het downloaden van afschriften bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank. Sla het bankafschrift document op als pdf-bestand.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de volgende gegevens te zien op het afschrift?
  - naam rekeninghouder (bij en/of-rekening beide namen)
  saldo
  - rekeningnummer (IBAN)
  - recente datum (niet ouder dan twee maanden)
 • Zijn er geen wijzigingen aangebracht (zoals zwart maken of doorhalen)?
 • Heb je het bankafschrift nodig als bijlage bij een schenkings- of leenovereenkomst? Let er dan op dat de afschrijving van het geschonken of geleende bedrag te zien is.

6. Aanvullende voorzieningen werkgever

Dit formulier kun je laten invullen door je werkgever. Je werkgever geeft hierop aan of er collectieve voorzieningen zijn getroffen voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Download formulier aanvullende voorzieningen werkgever

Waarom is dit nodig?

Met de informatie op dit formulier kan je adviseur je tijdens het adviesgesprek een goede analyse geven van de betaalbaarheid van je hypotheek bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Op basis daarvan kun je weloverwogen besluiten deze financiële gevolgen wel of niet te accepteren.

 

8. Legitimatie

Als legitimatiebewijs is een paspoort of identiteitskaart benodigd.

Waar kan ik op letten?

 • Heb je een een kleurenscan gemaakt?
 • Is zowel de voor- als de achterkant volledig, dus met zichtbare randen, ingescand?
 • Is het legitimatiebewijs nog geldig?
 • Wanneer je een scan van het paspoort maakt, zorg er dan voor dat je het paspoort openvouwt. De bovenliggend pagina dient ook in zijn geheel zichtbaar te zijn.

 

10. Overzicht feitelijk arbeidsverleden

Via dit document van het UWV kun je je arbeidsverleden opvragen. In de link staat een uitgebreide omschrijving hoe het document gedownload kan worden.

Stappenplan arbeidsverleden opvragen

Waar kan ik op letten?

Zijn in ieder geval de laatste vijf jaren van het arbeidsverleden weergegeven? Download het arbeidsverleden zonder jouw BSN-nummer, vanwege jouw recht op privacy.

Waarom is dit nodig?

Het UWV houdt van werknemers het arbeidsverleden bij. Hoe meer jaren je hebt gewerkt, hoe langer er recht bestaat op een uitkering uit de werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW) of de wet Werk & Inkomen uit Arbeidsvermogen (WIA). Deze informatie is voor ons van belang om een goede inschatting van jouw financiële situatie (nu en in de toekomst) te kunnen maken.

 

12. Salarisstrook

Waar kan ik op letten?

Voorbeeld Salarisstrook

 

14. Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie

Een modelformulier voor de verbouwingsspecificatie vind je hier. Het gaat hierbij om een inschatting van de kosten van een verbouwing of het meerwerk, niet om de exacte bedragen.

Modelformulier verbouwingsspecificatie

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de kosten gespecificeerd onder de juiste omschrijving en niet onder ‘anders’?
 • Is de specificatie volledig ingevuld?
 • Is de specificatie ondertekend door alle aanvragers?
 • Let op, kruis alleen een het veld verwijzend naar “1” aan wanneer de werkzaamheid volledig zelf wordt uitgevoerd. Bij (gedeeltelijke) uitbesteding aan derden graag het veld blanco laten.

 

16. Werkgeversverklaring

Een modelformulier voor de werkgeversverklaring vind je bij de downloads. Dit kun je laten invullen door je werkgever. Het is niet verstandig om er zelf informatie bij te schrijven.

Voorbeeld werkgeversverklaring

Waar kan ik op letten?

 • Is alles ingevuld of aangevinkt en niets vergeten?
 • Is de verklaring voorzien van een handtekeningfirmastempel en naam van de contactpersoon?
 • Is de verklaring zonder correcties ingevuld door één persoon, met één kleur pen?
 • Is de verklaring niet ouder dan 2 maanden?
 • Als er sprake is van een intentieverklaring, is die dan ook voorzien van een extra handtekening en stempel?

Waarom is dit nodig?

De geldverstrekker heeft een werkgeversverklaring nodig om te beoordelen of de gewenste lening past op je inkomen en om te zien wat voor dienstverband je hebt. Ook als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, is een werkgeversverklaring benodigd. In de werkgeversverklaring staat namelijk recentere en andere informatie dan in je arbeidscontract (bijvoorbeeld je huidige salaris en of je schulden hebt bij je werkgever).

 

 

Klanten beoordelen

9,7

Bekijk alle referenties

 

 

Partners in wonen: